Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM rà soát lại các trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo.

156 công chức lãnh đạo của TP.HCM thiếu điều kiện bổ nhiệm. (Ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra về công tác tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND TP.HCM giai đoạn từ ngày 1/1/2016 – 31/12/2018.

Theo kết luận, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2016, UBND TP đã tuyển dụng được 205 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 9 công chức ngạch cán sự và tương đương từ cấp huyện trở lên.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 346 hồ sơ, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết có 13/346 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Việc xét chuyển 104 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên còn tồn tại, hạn chế.

11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 3 trường hợp tính từ thời điểm có quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường đến thời điểm có quyết định xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên chưa đủ 60 tháng công tác.

Có 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Về trình tự thủ tục, biên bản kiểm tra, sát hạch của một số cơ quan, tổ chức chưa phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Thanh tra Nội vụ cũng chỉ rõ có 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi bổ nhiệm còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành…

Về trình tự, thủ tục, một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 77 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Tại thời điểm thanh tra, còn 5 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định 1 người/phòng, ban.

Có 8 cơ quan, tổ chức thuộc UBND TP còn sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Từ sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị lãnh đạo TP.HCM kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Phạm Toàn

Xem thêm: