Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu tạm dừng thu phí 4 dự án BOT do chậm trễ trong việc ký phụ lục hợp đồng triển khai thu phí tự động không dừng.

Trạm thu phí Bắc Hải Vân (Ảnh: tintuc.hues.vn)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu 4 dự án BOT tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ kể từ 18h ngày 10/7.

Các dự án thu phí bị tạm dừng thu phí gồm:

  • Trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp (Km2079 + 535 QL1) (Công ty TNHH BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp);
  • Trạm thu phí Bắc Hải Vân (Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT);
  • Trạm thu phí Cam Thịnh (Km1517+ 647 QL1) (Công ty TNHH Đầu tư 194 BOT QL1 – Cam Ranh).
  • Trạm thu phí tại Km1610+800 và Km1667+470 thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Tp Pleiku đến Cầu 110 (Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai)

Tổng cục Đường bộ yêu cầu 4 doanh nghiệp dự án bị yêu cầu dừng thu phí thông báo công khai việc dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí.

Việc tạm dừng này kéo dài cho đến khi hoàn tất việc ký phụ lục hợp đồng BOT triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư ký kết phụ lục hợp đồng BOT với Bộ trước 5/7/2019.

Đồng thời, Bộ cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam dừng thu phí đối với các nhà đầu tư không hoàn thành đúng thời hạn ký phụ lục hợp đồng triển khai thu phí ETC cho đến khi nhà đầu tư thống nhất ký kết phụ lục hợp đồng.

Bộ trưởng GVTV Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu vào tháng 12/2019, tất cả các trạm trên toàn quốc sẽ triển khai thu phí không dừng.

Tuấn Minh

Xem thêm: