Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/5/2019, tỉnh Bình Dương tuyển dụng hàng chục cán bộ chưa đủ bằng cấp, chứng chỉ.

Nhiều công chức thiếu tiêu chuẩn được bổ nhiệm làm lãnh đạo. (Ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Nội vụ ký ban hành thông báo kết luận thanh tra số 612 về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/5/2019.

Theo kết luận thanh tra, về quản lý, sử dụng biên chế công chức và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 317 vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh mới phê duyệt Đề án tại 10 cơ quan, đơn vị, hiện còn 20 cơ quan, đơn vị chưa phê duyệt.

Qua thanh tra 39 hồ sơ được tuyển dụng, có 11 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, 5 trường hợp bằng đại học chưa đủ 60 tháng (tại thời điểm tuyển dụng).

Ngoài ra, có 25 lãnh đạo được bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Bộ, ngành chủ quản.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra 258 hồ sơ, có trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; có trường hợp không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ theo quy định; các trường hợp thi tuyển không đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng,…

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, còn 02 đơn vị cấp phòng thuộc UBND cấp huyện có số lượng Phó Trưởng phòng vượt quy định được xác định tại Đề án vị trí việc làm (vượt 01 người).

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên để có hình thức xử lý.

Phạm Toàn

Xem thêm: