Sau nhiều lần thay đổi, tại dự thảo mới, Bộ GTVT lại muốn dùng tên “trạm thu phí” thay cho “trạm thu giá”, “trạm thu tiền” bị người dân phản đối trước đó.

trạm thu phí
Bộ GTVT lại muốn sửa trạm thu giá thành trạm thu phí. (Ảnh: Phan Tuấn)

Bộ GTVT vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Theo đó, Bộ này đã sửa “trạm thu giá” thành “trạm thu phí” như tên gọi cũ. Dự thảo cũng đưa ra định nghĩa: “Trạm thu phí là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông”.

Vị trí đặt trạm thu phí phải được công khai ngay khi công bố dự án, được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phải được công khai cho chính quyền cấp quận (huyện) và người dân địa phương trong thời gian 30 ngày trước thời điểm quyết định duyệt dự án xây dựng trạm thu phí. Chính quyền địa phương phải công khai tại trụ sở UBND quận/huyện, phường/xã nơi đặt trạm thu phí.

Đối với quốc lộ, trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án và được lấy ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trạm thu phí.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của đơn vị thu tiền là bảo trì công trình, tổ chức giao thông an toàn, thông suốt. Đơn vị này phải phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương giữ gìn an ninh trật tự, tránh ùn tắc giao thông.

Trong quá trình thu phí, các thông tin của dự án đường bộ phải được công khai trên biển báo điện tử tại nhà điều hành trạm bao gồm tên dự án, giá trị công trình, tổng thời gian được thu tiền, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, số điện thoại đường dây nóng,…

Dự thảo mới của Bộ GTVT sẽ lấy ý kiến góp ý từ ngày 13/8-13/10/2019.

Trước đó, đầu năm 2018, Bộ GTVT sử dụng tên gọi “trạm thu giá” thay cho “trạm thu phí” để phù hợp với Luật giá đã được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, “trạm thu giá” bị phản đối vì không có nghĩa, làm mất sự trong sáng của tiếng Việt.

Tháng 5/2019, Bộ này lại lấy ý kiến dự thảo thông tư hoạt động trạm thu phí với tên gọi được sửa đổi là “trạm thu tiền”. Thế nhưng, tên gọi mới này lại tiếp tục nhận được sự phản đối nên dự thảo lần này, Bộ đã trả lại tên là “trạm thu phí”.

Kim Long

Xem thêm: