Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay con số trên chưa được Bộ xác minh, tập hợp đầy đủ. Nếu Bộ đi kiểm tra, con số này sẽ khác.

Quy trình bổ nhiệm cán bộ. (Tranh biếm họa: DAN)

Trước đó, ngày 24/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính – Trưởng ban Tổ chức Trung ương thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước công chức, viên chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước 5 năm qua tỷ lệ sai phạm chiếm 10% trong tổng số cán bộ được đề bạt, bố trí vào các vị trí.

Về thông tin trên, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng đây là vấn đề đang được xã hội rất quan tâm. Tuy nhiên đây là con số do địa phương báo lên, Bộ chưa đi kiểm tra, xác minh. Con số này chưa được tập hợp đầy đủ, khi Bộ đi kiểm tra, con số này sẽ khác.

Vì vậy, Bộ trưởng cho rằng cần tổng hợp một cách tổng thể, trên cơ sở đó mới đưa ra các kiến nghị tổ chức thực hiện theo thông báo của Bộ Chính trị, trên cơ sở ấy đưa ra kết quả xử lý cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Liên quan đến việc thanh, kiểm tra trong công tác cán bộ, Bộ Nội vụ cho biết năm 2017 có 88 bộ ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra 1.357 cuộc. Qua đó cho thấy, các cơ quan, đơn vị của bộ ngành, địa phương còn có một số tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Kết quả đã thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm 54 trường hợp; ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ 1 trường hợp; huỷ bỏ 19 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; xếp lại hạng viên chức 3 trường hợp. Kỷ luật từ mức khiển trách đến cách chức, buộc thôi việc 31 trường hợp.

Cũng trong năm qua, các bộ ngành, địa phương đã tiếp nhận 129 thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng; 1.738 thông tin do công dân phản ánh.

Kết quả xử lý các sai phạm qua giải quyết thông tin phản ánh có:

  • 7 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;
  • 1 trường hợp miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;
  • 1 trường hợp không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý;
  • huỷ bỏ 4 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức;
  • 1 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm ngạch công chức;
  • 55 trường hợp bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, buộc thôi việc.

Bộ Nội vụ nhận định, hình thức xử lý đối với các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết thông tin phản ảnh chưa thống nhất. Đa số các bộ, ngành địa phương đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Kim Long

Xem thêm: