Bộ Tài chính phát hiện 7 cục dự trữ đã để các tổ chức, cá nhân gửi gạo trong kho dự trữ của Nhà nước – là vi phạm quy định của Luật dự trữ nhà nước.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo
Bộ Tài chính tạm đình chỉ công tác 7 cục trưởng liên quan đến dự trữ gạo quốc gia. (Ảnh: moit.gov.vn)

Ngày 7/5, Bộ Tài chính đã thông tin về kết quả kiểm tra việc mua gạo dự trữ quốc gia 4 tháng đầu năm 2020 tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước và 22 Cục Dự trữ khu vực.

Quan kiểm tra, Bộ cho biết có 7/22 cục dự trữ khu vực đã để các tổ chức, cá nhân gửi gạo trong kho dự trữ của Nhà nước – là vi phạm quy định của Luật dự trữ nhà nước.

7 Cục dự trữ khu vực gồm: Hà Bắc, Đông Bắc, Bắc Thái, Hà Nội, Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên và Thanh Hóa.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Bộ Tài chính kết luận lãnh đạo Tổng cục Dự trữ thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra các sai phạm; tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ sai phạm đối với các cục trưởng, chi cục trưởng dự trữ cho gửi gạo vào kho dự trữ nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân của các cục dự trữ, chi cục dự trữ có liên quan đến các sai phạm nêu trên.

Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng kế hoạch trang bị, lắp đặt hệ thống camera tại tất cả các điểm Kho dự trữ nhà nước để phục vụ công tác giám sát, quản lý.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến kiểm tra việc mua gạo dự trữ quốc gia 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cũng cho biết năm 2020, Tổng cục Dự trữ được giao mua dự trữ 190.000 tấn gạo. Kết quả mở thầu ngày 12/3, có 28 doanh nghiệp trúng thầu với số lượng 178.000 tấn.

Hết thời hạn ký hợp đồng, có 24 doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng với số gạo trúng thầu là 170.300 tấn; 2 doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp 1.800 tấn; chỉ có 2 doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung cấp đủ số gạo trúng thầu 5.900 tấn.

Đối với nhà thầu từ chối ký hợp đồng, các Cục Dự trữ khu vực đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 27.877 tỷ đồng.

Phạm Toàn