Thông tư 53 của Bộ TN&MT quy định ngừng thi hành việc ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ hộ gia đình chính thức có hiệu lực từ ngày 5/12.

giay chung nhan quyen su dung dat
(Ảnh: vinhphuc.gov.vn)

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai từ ngày 5/12 đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này.

Thông tư 53 có hiệu lực kể từ ngày 5/12.

Trước đó, ngày 29/9, Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 33/2017 đề cập đến việc sửa đổi bổ sung một số quy định về luật đất đai, trong đó Khoản 5 Điều 6 của Thông tư quy định từ ngày 5/12 “ghi tên các thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ”, thay vì chỉ ghi một người đại diện như hiện hành.

Tuy nhiên, những quy định của Thông tư 33 vấp phải sự phản đối của dư luận và các chuyên gia khi đa phần cho rằng chính sách mang tính vá lỗ hổng này có thể còn tạo thêm nhiều thủ tục và rào cản khác về vấn đề sở hữu vốn là hạn chế lớn nhất của thị trường bất động sản.

Trước các ý kiến trái chiều của dư luận, trong thông cáo báo chí phát đi ngày 22/11, Bộ TN&MT khẳng định quy định nêu trên của Thông tư 33 là phù hợp với Luật Đất đai; giúp khắc phục những tồn tại trong thực tế khi thi hành Luật Đất đai như: tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất;…

Theo đó, Bộ TN&MT cho rằng Thông tư 33 bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất. Điều này không tạo ra các khó khăn hay rào cản mà giúp giảm rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), tại cuộc họp báo chiều 1/12, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cho hay do quy định ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ còn có cách hiểu khác nhau nên Bộ quyết định chưa thực hiện vào ngày 5/12 như dự kiến.

Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điểm C, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT:

“Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

Nam Phong

Xem thêm: