Công bố có hơn 25.500 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, chính quyền tỉnh Cà Mau  đưa ra đề án đào tạo với tổng kinh phí hơn 113 tỷ đồng.

Kế hoạch đào tạo ngoại ngữ này, chính quyền tỉnh Cà Mau không áp dụng với giáo viên, giảng viên ngoại ngữ. (Ảnh minh họa: camau.gov.vn)

Cổng thông tin UBND tỉnh Cà Mau ngày 31/3 đưa ra thống kê cho hay trong 26.853 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã, chỉ 1.321 người có chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 (bậc 4) trở lên, chiếm 4,9%. [người có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B2 là khi hiểu được văn bản, giao tiếp tự nhiên và viết văn bản một cách chi tiết].

Theo thống kê chi tiết, 117/1.890 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên.

1.050/20.272 viên chức cấp tỉnh, cấp huyện có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên. 89/2.403 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên.

50/2.288 cán bộ, công chức cấp xã có chứng chỉ ngoại ngữ B1 (bậc 3) trở lên; 15/1.078 cán bộ cấp xã (459 người dưới 40 tuổi) có chứng chỉ B1 trở lên.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau công bố mục tiêu của tỉnh là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, vị trí việc làm và khung năng lực ngoại ngữ theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc, làm việc được trong môi trường quốc tế.

Cà Mau: Rút tên vợ chủ tịch tỉnh khỏi đoàn công tác nước ngoài

Theo kế hoạch, tỉnh này sẽ tổ chức cho cho cán bộ tỉnh, huyện, xã đi học ngoại ngữ, để từ năm 2021-2025, sẽ có 443 cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có ngoại ngữ B2 trở lên; số viên chức là 11.533 người (trong đó 1.157 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Đối với cán bộ, công chức xã, bồi dưỡng ngoại ngữ B1 trở lên cho 447 người (trong đó, 66 người dưới 40 tuổi).

Đến năm 2026-2030, tỉnh này sẽ tiếp tục rà soát để đến hết năm 2030 sẽ tăng thêm 10% số người có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu so với mục tiêu của 5 năm, 2021 – 2025.

Thông báo trên Cổng thông tin của chính quyền tỉnh không đề cập về nguồn kinh phí thực hiện đề án. Báo Dân Trí dẫn thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, cho biết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức dự kiến là hơn 113 tỷ đồng, từ nhiều nguồn khác nhau (không nêu cụ thể các nguồn). Báo Lao Động ghi nhận con số gần tương đương, hơn 110 tỷ đồng cho kế hoạch đào tạo này.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Giảm chi hơn 10.000 tỷ đồng sau khi cắt bớt hội họp, công tác phí