Truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin từ ngày 5/8, theo Thông tư mới, cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ được quyền dừng phương tiện trong 4 trường hợp thay vì 5 trường hợp như quy định hiện hành. Thực tế, quy định này thay đổi này như thế nào?

CSGT dừng phương tiện giao thông để kiểm tra lái xe, Nha Trang, 2017. (Ảnh minh họa: AndreyStrat/Shutterstock)

Từ ngày 5/8, Thông tư 65/2020/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký ngày 19/6/2020 sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 01/2016/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ký ngày 4/1/2016.

Truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin theo Thông tư mới, CSGT chỉ được quyền dừng phương tiện trong 4 trường hợp thay vì 5 trường hợp như trước. Vậy 4 trường hợp này là gì? Có thực sự thay đổi so với trước?

Khoản 1 Điều 16 Thông thư 65/2020 quy định CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng xe để kiểm soát trong các trường hợp sau:

1. Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

2. Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

4. Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

So với 5 trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 01/2016, thì trường hợp 2 và 3 đã được bao hàm trong trường hợp 1 và 2 sắp áp dụng.

Cụ thể:

(Trường hợp 2) Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục CSGT hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh tr lên.

(Trường hợp 3) Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT, Trưởng phòng CSGT hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên. 

Được bao hàm trong nội dung:

1. Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

2. Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Theo Thông tư 65/2020, kế hoạch tổng kiểm soát và kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông do Cục trưởng Cục CSGT, Giám đốc Công an cấp tỉnh ban hành.

Điều này có nghĩa quy định về các trường hợp CSGT được dừng xe để kiểm tra không có sự thay đổi giữa Thông tư hiện hành và Thông tư sắp áp dụng. Nói đúng hơn, quy định mới nói trên chỉ là sự chỉnh sửa bao quát hơn về văn bản.

Vĩnh Trường