Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định cách chức ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng.

nguyen xuan anh 2
Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. (Ảnh: VGP/Minh Hùng)

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo tờ trình, trên cương vị là người đứng đầu cấp Ủy thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm;…

Theo Ban Chấp hành Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng và quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Kiến Huy

Xem thêm: