Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp có tổng mức chi 1.725 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 1.450 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh và huy động khác là 275 tỷ đồng.

trai phieu chinh phu
Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp hiện nay. (Ảnh: bvdkdongthap.vn)

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp tại xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo phê duyệt của Thủ tướng, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp sẽ được đầu tư xây dựng mới và hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế với quy mô 700 giường. Công trình được dự kiến xây trong năm 2017, năm 2019 hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

Theo tờ trình UBND tỉnh gửi Thủ tướng vào tháng 3/2017, vốn trái phiếu Chính phủ chiếm 84% tổng vốn dự án, trong đó, dự kiến trong năm 2017 giải ngân 250 tỷ, năm 2018 và 2019 mỗi năm giải ngân 600 tỷ. 274 tỷ từ vốn ngân sách địa phương và huy động khác tới 2019 sẽ giải ngân.

Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp nằm trong 14 dự án y tế thuộc kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. Tổng mức vốn là 20.000 tỷ đồng, trong đó 6.250 tỷ đồng chi cho 7 dự án của Bộ Y tế, 8.290 tỷ đồng xây dựng mới 6 bệnh viện của các địa phương và 1 dự án xây mới 5 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại TP.HCM (dùng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn từ ngân sách).

Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp hiện tại có hướng được xây dựng thành Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Đồng Tháp.

Vĩnh Long

Xem thêm: