So với năm 2016, số biên chế công chức của các bộ, ngành và địa phương trong năm 2017 giảm 3.832 biên chế.

tinh-gian-bien-che
(Ảnh minh họa: caicachcongvu.gov.vn)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017 của các cơ quan, tổ chức, hành chính Nhà nước và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an; Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã) là 269.084 biên chế công chức.

Cụ thể:

  • Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 268.084. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là hơn 109.000 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện gần 158.000 biên chế; Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hơn 1.000 biên chế.
  • Biên chế công chức dự phòng là: 1.000

Cũng theo nội dung được phê duyệt, tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Như vậy, so với năm 2016, năm 2017 giảm 3.832 biên chế của các bộ, ngành và địa phương; giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Hà Nội: Công chức tinh giản chủ yếu là người nghỉ hưu

Tính đến hết tháng 8/2016, TP. Hà Nội đã thực hiện 3 đợt tinh giản biên chế, qua đó giảm 142 trưởng phó phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu. Theo đánh giá, một trong những hạn chế trong quá trình rà soát là các trường hợp thuộc diện tinh giản của thành phố chủ yếu là… người về hưu.

Sở LĐ-TB&XH Hải Dương: 44 trong tổng số 46 biên chế giữ chức vụ… phó phòng trở lên

Theo thông tin từ website của Sở LĐ-TB&XH Hải Dương, Sở này có 9 phòng ban chuyên môn, 1 chi cục. Sở có 46 biên chế thì 44 người giữ chức phó phòng trở lên, 2 người làm nhân viên.

Ngoài 1 Giám đốc, 3 Phó giám đốc Sở thì hầu hết các phòng đều có trưởng phòng và có đến 4 – 5 phó phòng, như:

  • Văn phòng Sở có Chánh văn phòng và 4 Phó văn phòng;
  • Phòng Kế hoạch Tài chính có Trưởng phòng và 4 Phó phòng;
  • Phòng Việc làm, an toàn lao động có Trưởng phòng và 5 Phó phòng;
  • Phòng Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội có Trưởng phòng và 4 Phó phòng;
  • Thanh tra Sở có Chánh thanh tra và 4 Phó chánh thanh tra…

Được biết, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương hiện đang làm báo cáo giải trình với UBND tỉnh về công tác nhân sự.

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: