3 kênh nhận thông tin bắt đầu mở từ ngày 1/12/2018.

(Tranh biếm họa: ndiep)

Ông Ngô Mạnh Hùng – Phó cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) vừa ký văn bản 274/TB-C.IV “Thông báo về số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng”.

Theo văn bản, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 537/QĐ-TTCP ngày 25/6/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của Cục Phòng, chống tham nhũng, kể từ ngày 1/12/2018, Cục Phòng, chống tham nhũng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua 3 kênh, gồm:

  1. Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp (trong giờ hành chính) qua số điện thoại 080.48228.
  2. Tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn qua số điện thoại di động 0911.156161.
  3. Tiếp nhận thông tin qua hộp thư điện tử [email protected]

Minh Long

Xem thêm: