Theo kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được công bố sáng nay, tổng số dân vào thời điểm 0h ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người, mỗi năm tăng hơn 1 triệu người.

(Ảnh: shutterstock)

Sáng 11/7 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo đó, tổng số dân Việt Nam đến tháng 4/2019 là 96,2 triệu; trong đó nam 47,88 triệu; nữ 48,32 triệu, đứng thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines).

Sau 10 năm, kể từ 2009, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10 triệu, tỷ lệ tăng giảm nhẹ so với giai đoạn trước. 

Chỉ số giới tính trung bình cả nước là 99,1 nam/100 nữ; khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ; khu vực nông thôn là 100,5 nam/100 nữ. 

Kết quả Tổng điều tra 2019 cũng cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. 

 Hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước là Hà Nội (2.398 người/km2) và TP HCM (4.363người/km2).

Dân số khu vực thành thị năm 2019 là 33 triệu; khu vực nông thôn 63,1 triệu. Số dân từ 15 tuổi trở lên đã kết hôn là 77,5%; trong đó đang có vợ hoặc chồng chiếm 69%; trong tình trạng ly hôn 2%; goá 6%. 

92% dân số trong độ tuổi phổ thông được đi học. Số người biết đọc, biết viết chiếm 96%. 

Cả nước có 26,8 triệu hộ dân cư, tăng 4,4 triệu so với năm 2009, trong đó vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 10.000 hộ dân cư có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở.

Trong khi đó, dân số Việt Nam tính đến tháng 4/2019 theo 1 số nguồn khác là: UN (97,454,904 người); CIA (97,040,334 người), đứng 15 thế giới. 

Trung Quốc vẫn là nước đông dân nhất thế giới với 1,42 tỉ người; tiếp theo sau là Ấn Độ (1,69 tỉ người); Mỹ (329 triệu); Indonesia (269,6 triệu); Brazil (212 triệu).

Dân số thế giới tính đến tháng 4/2019 là 7,7 tỉ người với tỉ lệ tăng trung bình 1,1%/năm. So với năm 2000, thế giới đến nay đã tăng thêm 1,6 tỉ người.

Tuấn Minh

Xem thêm: