Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Thế, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi vì hàng loạt sai phạm, khuyết điểm.

ban-dan-toc-quang-ngai
Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Dân tộc Quảng Ngãi Hồ Văn Thế. (Ảnh: Lưu Tâm)

Ngày 29/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Quảng Ngãi ra thông báo về việc thi hành kỷ luật và xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Theo UBKT tỉnh, từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2017, Chi bộ và Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm, khuyết điểm. Cụ thể:

  • Không thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; không hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ trong năm 2016;
  • Chưa thực hiện tốt việc giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên, để đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm;
  • Thiếu cương quyết, chậm xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm;
  • Buông lỏng vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện quy chế làm việc của chi bộ và Ban Dân tộc tỉnh;
  • Để chi bộ yếu kém trong năm 2016.

Riêng ông Hồ Văn Thế – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các điểm định canh, định cư tập trung có các sai phạm sau:

  • Không chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý công chức thuộc quyền quản lý có sai phạm;
  • Thực hiện không đúng quy chế làm việc của cơ quan;
  • Có biểu hiện mất đoàn kết với Bí thư chi bộ, chịu trách nhiệm liên đới để chi bộ yếu kém trong năm 2016;
  • Vi phạm quy định của Nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng điểm định canh, định cư tập trung, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt thấp;
  • Chưa ký hợp đồng với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện quản lý dự án, là vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh.

“Vi phạm của ông Hồ Văn Thế là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân, chi bộ và cơ quan, ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ của Ban dân tộc tỉnh, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật” – báo cáo nêu rõ.

Đối với ông Bùi Đức Chánh – Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của chi ủy, chi bộ; có biểu hiện mất đoàn kết với Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, để chi bộ yếu kém trong năm 2016; chậm xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Trước sai phạm trên, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi ủy Ban Dân tộc tỉnh theo thẩm quyền.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Thế.

Còn ông Bùi Đức Chánh, UBKT tỉnh ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trần Tâm

Xem thêm: