Đây là một trong những điểm mới của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (Ảnh: quochoi.vn)

Chiều ngày 24/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã thay mặt Chính phủ trình bày trước Quốc hội về một số điểm mới về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Trong đó, một điểm đáng lưu ý là đề xuất thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới.

Cụ thể, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2).

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc này sẽ giúp viên chức không ngừng đổi mới, sáng tạo, tránh tâm lý ỳ trệ trong công việc. Đồng thời bảo đảm được cơ chế cạnh tranh, tạo động lực để viên chức đã được tuyển dụng ký hợp đồng liên tục, phấn đấu nâng cao trình độ.

Một nội dung khác gây chú ý là việc đề xuất cán bộ nghỉ hưu vẫn có thể bị kỷ luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, qua tổng hợp, ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.

Ngoài ra, dự thảo Luật còn không tiếp tục quy định đối tượng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức.

Tuấn Minh

Xem thêm: