Một trong các nội dung mới trong Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Bộ Công an quy định hộ chiếu sẽ được gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin sinh trắc học của người đề nghị cấp hộ chiếu.

Ngày 10/12, Bộ Công an hoàn thành Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh. Dự thảo gồm 7 chương 39 điều để xin ý kiến xã hội trước khi trình Quốc hội thông qua.

Theo Dự thảo này, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sẽ được số hóa, lưu trữ, quản lý và khai thác bằng cơ sở hạ tầng thông tin. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, tội phạm, quốc tịch và các cơ sở dữ liệu khác để chia sẻ, khai thác và xử lý thông tin liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trong đó, điểm đáng chú ý của Dự thảo là quy định về việc gắn chíp điện tử lưu trữ thông tin sinh trắc học trên hộ chiếu.

Điểm 3, Điều 7 của Dự thảo quy định hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin sinh trắc học đặc trưng của người đề nghị cấp hộ chiếu như dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân và chữ ký số của cơ quan cấp.

Để phục vụ thu thập dữ liệu thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, dự thảo đưa thêm nội dung “thu nhận dấu vân tay” của người đề nghị cấp hộ chiếu (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông).

Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới đã có khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu có gắn chíp điện tử, gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu, Úc, Canada, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản v.v. Tại Đông Nam Á đã có các nước Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan sử dụng loại hộ chiếu này.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định mới về thời hạn hộ chiếu. Đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn không quá 5 năm tính từ ngày cấp và được gia hạn một lần không quá 3 năm. Hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sau khi được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Tuấn Minh

Xem thêm: