Hiện chỉ có Hà Nội nằm trong danh sách thành phố có nguy cơ cao, do đó, Ban chỉ đạo phòng Covid-19 đề xuất Hà Nội tiếp tục áp dụng việc cách ly toàn xã hội thêm 1 tuần, đến hết ngày 30/4.

Hà Nội, cách ly xã hội
Nhiều cửa hàng đóng cửa trong thời gian Hà Nội cách ly xã hội. (Ảnh: Minh Triết)

Sáng 22/4, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 họp.

Tại buổi họp, Ban chỉ đạo đã đề xuất phân loại lại các địa phương theo 3 nhóm nguy cơ để tiếp tục thực hiện phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

Nhóm chuyên gia đã thống nhất tiêu chí các ca bệnh phát hiện tại cộng đồng (F0) là yếu tố quan trọng quyết định phân loại địa phương theo nhóm nguy cơ.

Cụ thể, nhóm nguy cơ cao là các địa phương còn ca mắc tại cộng đồng trong vòng 14 ngày; nhóm có nguy cơ là các địa phương có ca mắc tại cộng đồng trong khoảng thời gian từ 15 đến 28 ngày; nhóm nguy cơ thấp là các địa phương trên 28 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng.

Như vậy, hiện chỉ có Hà Nội vẫn là nơi có nguy cơ cao.

Do đó, Ban chỉ đạo đề xuất Hà Nội tiếp tục áp dụng cách ly toàn xã hội thêm 1 tuần nữa (đến hết 30/4).

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo quốc gia vẫn đề nghị Thủ tướng cho phép Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu các loại hình kinh doanh đường phố và theo tình hình thực tiễn tại địa phương nhưng bảo đảm phòng dịch.

Đối với nhóm có nguy cơ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu các loại hình kinh doanh đường phố, tùy theo tình hình thực tiễn tại địa phương nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch.

Đối với nhóm nguy cơ thấp, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch cho người mua hàng; yêu cầu khách hàng phải thực hiện dãn cách theo quy định. Chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch của cơ sở do mình quản lý.

Ngoài ra, với các địa phương có cửa khẩu, khu công nghiệp lớn, có nhiều lao động tự do ở các thành phố lớn… cần hết sức chú trọng phòng dịch cho các nhóm đối tượng này.

Minh Long

Leave a Reply