Đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2019.

Tăng lương tối thiểu vùng lên 160.000 – 200.000 đồng/tháng. (Ảnh: Justin Mott/Bloomberg qua Getty Images)

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay thế cho Nghị định số 141/2017/NĐ-CP.

Theo tính toán, mức lương tối thiểu năm 2019 tăng từ 160.000 – 200.000 đồng so với năm 2018.

Theo dự thảo, những đối tượng sau được tăng lương theo quy định:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới (mức lương tối thiểu vùng 2019).

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới nhưng được người sử dụng lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết việc điều chỉnh lương tối thiểu dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2018 dự kiến khoảng 3,5% – 4% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 1,3% – 1,8% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Mức lương cụ thể dự tính được điều chỉnh tăng như sau: vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới 4.180.000 đồng/tháng), vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 3.710.000 đồng/tháng), vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 3.250.000 đồng/tháng), vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới 2.920.000 đồng/tháng).

Cùng với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, Bộ cho biết qua tổng hợp đề xuất của các địa phương, có 59/63 địa phương đề nghị giữ nguyên khu vực áp dụng mức lương vùng như hiện hành.

Riêng 4 địa phương đề nghị điều chỉnh một số khu vực áp dụng mức lương tối thiểu vùng, Bộ đã rà soát đưa vào dự thảo nghị định như sau:

  • UBND TP. Hải Phòng đề nghị điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với huyện Kiến Thụy và huyện Cát Hải;
  • UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với huyện Gia Bình và huyện Lương Tài;
  • UBND tỉnh Bình Dương đề nghị điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo;
  • UBND tỉnh Tiền Giang nghị điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với huyện Châu Thành, vùng IV lên vùng III đối với huyện Tân Phước.

Kim Long

Xem thêm: