Trong số 10 tỷ đồng yêu cầu hoàn trả do đi học nước ngoài nhưng không về tỉnh phục vụ, con của 4 quan chức ở Quảng Ngãi chỉ mới trả lại 1,1 tỷ đồng.

giáo viên du lịch nước ngoài không phép, Quảng Ninh
Du học không về, con 4 cán bộ Quảng Ngãi mới chỉ trả lại 1,1/10 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ngày 7/5, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã có báo cáo số 47 về việc thu hồi kinh phí đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án “Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực trình độ cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi” đối với 4 trường hợp con quan chức đi học nhưng không về tỉnh phục vụ.

Theo đó, bà Huỳnh Thị Lan Viên – con ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi đã trả 410 triệu đồng trong 2,05 tỷ đồng buộc phải hoàn trả.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Hà – con ông Nguyễn Chín, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã trả 120 triệu đồng trong 2,4 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh – con ông Phạm Thanh Hải, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trả 170 triệu đồng trong 3,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Thành Việt – con ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi đã trả 400 triệu đồng/1,9 tỷ đồng buộc phải hoàn trả.

Trước đó, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi có đề án định hướng đến năm 2015 đào tạo và thu hút 300 thạc sĩ và 20 tiến sĩ trong và ngoài nước. Từ năm 2016 đến 2020, tỉnh cử đi đào tạo và thu hút 350 thạc sĩ, 25 tiến sĩ trong và ngoài nước.

Theo đề án, khi kết thúc khóa đào tạo mà người được cử đi học không về công tác ở cơ quan được bố trí hoặc không chấp hành quyết định phân công công tác; bỏ việc, thôi việc bị kỷ luật khi chưa thực hiện đủ thời gian cam kết phải đền bù gấp đôi kinh phí được hỗ trợ.

Tháng 11/2019, Sở Nội vụ tỉnh đã ra quyết định thu hồi gấp đôi kinh phí hỗ trợ 4 trường hợp đi du học thạc sĩ (khoảng 10 tỷ đồng). Đây là những người được đưa đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhưng không về tỉnh làm việc sau khi kết thúc việc học tập.

Quyết định yêu cầu những người này phải có trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho tỉnh theo phương án nộp lại trong vòng 2 năm và chia làm 10 lần, mỗi lần nộp tối thiểu 1/10 tổng kinh phí phải hoàn trả.

Nguyễn Tuân