Giá điện bán lẻ được điều chỉnh là 1.720,65 đồng/KWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/KWh).

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. (Ảnh: Lưu Tâm)

Ngày 30/11, Bộ Công thương có thông cáo báo chí công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017.

Theo đó, từ hôm nay (1/12), giá điện bán lẻ được điều chỉnh là 1.720,65 đồng/KWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/KWh).

Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016. Kết quả này đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi tổ công tác liên bộ.

Cũng theo công bố từ Bộ, năm 2016, sản lượng điện thương phẩm là 159,79 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là 7,57%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch và thấp hơn 0,37% tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2015 (7,94%).

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 266.104,25 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 1.665,29 đồng/kWh. Trong đó:

  • Tổng chi phí khâu phát điện là 203.000,73 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.270,38 đồng/kWh;
  • Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 16.167,27 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 101,18 đồng/kWh;
  • Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện là 45.859,32 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối – bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 286,99 đồng/kWh;
  • Tổng chi phí khâu phụ trợ – quản lý ngành là 1.076,93 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ – quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,74 đồng/kWh.

Doanh thu bán điện năm 2016 là 265.510,79 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đồng/kWh). Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 gồm: Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31/12/2016 của các công ty sản xuất, kinh doanh điện do công ty mẹ EVN sở hữu 100% vốn là Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia là 2.352,25 tỷ đồng; Tổng Công ty phát điện 1 là 2.782,52 tỷ đồng; Tổng Công ty phát điện 3 là 3.374,22 tỷ đồng.

Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31/12/2016 của khối các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 714,26 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 386,70 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là 185,48 tỷ đồng.

Giá bán lẻ điện bình quân hiện đang ở mức 1.622 đồng/kWh (tính từ tháng 3/2015 đến nay). Như vậy, đây là lần tăng giá điện đầu tiên sau hơn 2,5 năm.

Hoàng Minh

Xem thêm: