Ông Đinh Khoa Toàn – Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc bị xem xét kỷ luật vì kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền còn sai – chiếm tỷ lệ cao 58%.

UBND huyện Phú Quốc
Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc bị kiểm điểm. (Ảnh: google-maps)

Ngày 28/12, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết UBKT vừa họp xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có sai phạm của ông Đinh Khoa Toàn – Chủ tịch UBND và ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Cụ thể, đối với ông Đinh Khoa Toàn, UBKT kết luận vị chủ tịch huyện chưa thật sâu sát trong lãnh đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; công tác kiểm tra việc thực hiện của phó chủ tịch UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn chưa được thường xuyên, dẫn đến công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền đạt kết quả chưa cao (34%), đơn khiếu nại tồn đọng nhiều (41,68%).

Hiệu quả giải quyết đúng tạo được đồng thuận còn thấp (32,7%), số hồ sơ giải quyết trễ hẹn (65%) và giải quyết sai còn chiếm tỷ lệ cao (58%).

Đối với lĩnh vực xây dựng, thời gian qua còn nhiều hạn chế, vi phạm, tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo dỡ được…

Đặc biệt, ông Toàn không tổ chức thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án gây thiệt hại và bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Toàn chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình xây dựng trái phép gây mất an ninh trật tự trong khoảng thời gian dài từ năm 2007-2016 tại nơi thực hiện dự án để báo chí phản ánh gây dư luận không tốt. Đến nay chưa kiên quyết xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan và vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Đối với ông Huỳnh Quang Hưng là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện – đã thiếu kiểm tra để cấp dưới đánh giá cấp công trình (hàng rào) không đúng quy định, dẫn đến bồi thường sai với số tiền là gần 1.4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn để tồn đọng nhiều hồ sơ không giải quyết và cũng không nêu rõ lý do (56 trường hợp), chỉ đạo lưu trữ hồ sơ địa chính không đủ thành phần theo quy định. Vai trò tham mưu cho đồng chí chủ tịch trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, quản lý đất đai, xây dựng có lúc thiếu kịp thời để xảy ra sai phạm.

Do đó, UBKT Tỉnh ủy đề nghị kiểm điểm và có hình thức xử lý phù hợp đối với ông Đinh Khoa Toàn; kiểm điểm rút kinh nghiệm với các khuyết điểm, hạn chế đối với ông Huỳnh Quang Hưng.

Kim Long

Xem thêm: