Ông Lê Minh Quang – Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng có 16 phiếu tín nhiệm thấp, 19 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Lê Minh Quang. (Ảnh: congan.soctrang.gov.vn)

Sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là 46/49 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,20% tổng số đại biểu HĐND tỉnh; người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là 16/49 số phiếu, chiếm 31,37%, tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Đứng đầu danh sách là ông Lâm Văn Mẫn – Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 46 phiếu, 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Thứ hai là Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí với 43 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Tiếp theo là Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Phan Thanh Mừng cùng có 41 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Cũng theo danh sách kết quả lấy phiếu tín nhiệm, nhóm cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là các ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đứng đầu là đại tá Lê Minh Quang – Giám đốc Công an tỉnh với 16 phiếu tín nhiệm thấp, 19 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm cao.

Thứ hai là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng Vũ Thị Hiếu Đông với 14 phiếu tín nhiệm thấp, 17 phiếu tín nhiệm và 18 phiếu tín nhiệm cao.

Thứ ba là ông Trần Minh Lý – Giám đốc Sở VH-TT&DL với 11 phiếu tín nhiệm thấp (21,56%), 22 phiếu tín nhiệm và 16 phiếu tín nhiệm cao.

Văn Duy

Xem thêm: