Ông Đỗ Tuấn Khiêm – Giám đốc Sở KH&CN Bắc Kạn bị kỷ luật khiển trách vì thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo hoạt động của cơ quan.

Sở KH&CN Bắc Kạn. (Ảnh: khcnbackan.gov.vn)

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa thông báo thi hành kỷ luật Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Tuấn Khiêm vì những sai phạm trong quá trình quản lý đối với đề tài “Nghiên cứu đánh giá, nhân giống và kỹ thuật trồng gừng đá Bắc Kạn” và dự án “Mở rộng mô hình trồng cây khoai môn Bắc Kạn bằng công nghệ nuôi cấy Invitro”.

Theo thông báo, ông Đỗ Tuấn Khiêm đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan đơn vị; không chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan trong suốt giai đoạn từ năm 2010 đến 2015.

Ông Khiêm chỉ đạo thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hai đề tài, dự án nêu trên thiếu chặt chẽ, chưa sát sao nên không phát hiện thiếu sót, sai phạm để xử lý. Không chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung và không báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý khi đơn vị chủ trì dự án thực hiện không đúng nội dung theo Quyết định số 216 ngày 20/2/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án.

Ngoài ông Khiêm, ông Nguyễn Văn Tấp – Chánh Văn phòng, nguyên Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trong quá trình tham mưu quản lý, tổ chức thực hiện hai dự án đã thiếu sát sao chỉ đạo công chức theo dõi, kiểm tra, giám sát dẫn đến không phát hiện những thiếu sót, sai phạm của đơn vị chủ trì thực hiện…

Ông Đỗ Tuấn Khiêm và Nguyễn Văn Tấp đã vi phạm một số nội dung tại Điều 8, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; làm giảm uy tín của bản thân, cơ quan nơi sinh hoạt, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên.

Căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định xử lý kỷ luật ông Đỗ Tuấn Khiêm và Nguyễn Văn Tấp bằng hình thức khiển trách.

Phạm Toàn

Xem thêm: