Với vai trò Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Tú đã lãnh đạo, điều hành không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở cơ quan; sửa đổi các quy chế làm việc, quy định chế độ làm việc của các đơn vị trực thuộc không đúng quy định…

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú (đứng). (Ảnh: moha.gov.vn)

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức họp và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Tú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật khiển trách bà Vy Vũ Hồng Thảo, Phó giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai.

Theo UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai, với vai trò bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, ông Tú chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu đối với khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, nội bộ thiếu thống nhất, có diễn biến tư tưởng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo.

Với vai trò giám đốc Sở Nội vụ, ông Tú lãnh đạo, điều hành không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở cơ quan; sửa đổi các quy chế làm việc, quy định chế độ làm việc của các đơn vị trực thuộc không đúng quy định, dẫn đến nội bộ Sở Nội vụ thiếu thống nhất; vi phạm trong thực hiện quy định về công tác cán bộ, thi đua – khen thưởng và nguyên tắc tài chính.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Tú theo thẩm quyền.

Cũng theo UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Thảo cùng chịu trách nhiệm với những vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, nội bộ thiếu thống nhất, có diễn biến tư tưởng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo…

Với vai trò phó giám đốc Sở Nội vụ, bà Thảo đã vi phạm các quy định về công tác quản lý văn thư, quy định về đánh giá cán bộ, công chức đối với văn phòng sở.

Ngoài ra, với vai trò phó giám đốc phụ trách tài chính và thời điểm là trưởng Ban Thi đua khen thưởng, bà Thảo đã vi phạm nguyên tắc tài chính; tác phong thiếu gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về văn hóa trong Đảng và văn hóa nơi công sở.

Những vi phạm của bà Thảo làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan Sở Nội vụ và uy tín cá nhân. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bà Thảo bằng hình thức khiển trách.

Ông Nguyễn Thanh Tú và bà Vy Vũ Hồng Thảo cùng được bổ nhiệm làm lãnh đạo Sở Nội vụ Đồng Nai vào cuối năm 2019. Trước khi giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ bà Thảo là Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng của tỉnh, còn ông Nguyễn Thanh Tú là Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Hàng loạt lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bị xem xét kỷ luật