5 năm sau khi cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh”, giới chức TP Hà Nội lập kế hoạch đến năm 2025 tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Loa phát thanh treo trên cột điện chẳng chịt dây ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tháng 4/2021. (Ảnh: Angelos Michas/Shutterstock)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 200/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 tại TP Hà Nội.

Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn tại Hà Nội có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư, nhằm tương tác và phản ánh nhanh nhạy trước những tác động của thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường đến đời sống kinh tế – xã hội…

100% đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM (thường được gọi chung là loa phường) sẽ được chuyển dần sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông theo nguyên tắc chuyển đổi trước những đài hư hỏng, xuống cấp, hết khấu hao (trên 5 năm), phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư…

Đến năm 2025, sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh; chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói.

Ngoài ra, cũng tới năm 2025, 100% quận, huyện, thị xã có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn thành phố.

Ở cấp thành phố, đến năm 2023, có Hệ thống thông tin nguồn thành phố để quản lý tập trung và cung cấp thông tin thiết yếu cho hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn, bảo đảm kết nối với Hệ thống thông tin nguồn trung ương do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập.

100% sở, ngành thuộc thành phố và cấp huyện cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên Hệ thống thông tin nguồn thành phố.

100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã; 100% phường, thị trấn và trên 70% xã có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố còn đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với vị trí việc làm.

Kinh phí thực hiện kế hoạch hoặc được cho hay lấy từ ngân sách thành phố, kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và nguồn kinh phí đối ứng của TP thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các nguồn kinh phí huy động khác. Con số cụ thể không được công bố.

Nguyễn Quân