Ngày 7/1, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Sau khi sắp xếp, Hà Nội giảm 10 cơ quan báo chí, còn 8 cơ quan báo chí gồm 5 báo, 2 tạp chí, và 1 Đài Phát thanh Truyền hình.

Quy hoạch báo chí (Ảnh minh hoạ: hanoimoi.com.vn)

Theo Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, việc sắp xếp và quản lý báo chí nhằm phát triển hệ thống báo chí thành phố, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích. 

Trong giai đoạn 1 (từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020), có 3 cơ quan báo chí không phải sắp xếp; 15 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó: dừng hoạt động 6 tạp chí; dừng hoạt động 3 cơ quan báo; giữ ổn định 4 cơ quan báo; sáp nhập 1 cơ quan báo; chuyển đổi mô hình hoạt động 1 cơ quan báo.

Kết quả sau sắp xếp, Hà Nội giảm 10 cơ quan báo chí, còn 8 cơ quan báo chí: 5 báo, 2 tạp chí, 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

8 cơ quan báo chí còn lại cụ thể như sau: 

  • 5 báo in: Hà Nội mới; Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô;
  • 2 tạp chí: Khoa học (thuộc trường Đại học Thủ đô); Văn học và Nghệ thuật Hà Nội (chuyển đổi mô hình hoạt động từ báo Người Hà Nội); 
  • 1 phát thành truyền hình: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

10 cơ quan báo chí dừng hoạt động cụ thể như sau:

  • 6 tạp chí: Tạp chí Giáo dục Thủ đô; Thương gia; Hàng hóa và Thương hiệu; Tinh hoa Đất Việt; Phái đẹp (Elle) và Golf Việt Nam. 
  • 3 cơ quan báo: Báo Màn ảnh Sân khấu; Thời báo Doanh nhân và Cựu chiến binh Thủ đô.
  • 1 cơ quan báo thực hiện sáp nhập: Báo Pháp luật và Xã hội sáp nhập vào báo Kinh tế và Đô thị.

Trong giai đoạn 2 (từ 1/12021 đến hết năm 2025), Hà Nội hoàn thành việc sắp xếp, ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan báo chí sau sắp xếp.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: