Đây là những thông tin do Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết trong buổi làm việc với đoàn làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ sáng 29/9.

Ha-noi-trong-60.000-cay-xanh
Hà Nội trồng được 60 nghìn cây xanh, phấn đấu thu ngân sách vượt 15.000 tỷ đồng. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự của thành phố trong 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 cùng những kiến nghị của thành phố.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Thành phố đã ban hành 1 chương trình, 20 kế hoạch và 1 chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ máy hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và trách nhiệm thực thi theo hướng 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”…

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho hay chỉ số PCI năm 2016 của Hà Nội tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay.

Trong 9 tháng đầu năm, TP thu ngân sách nhà nước đạt 146,4 nghìn tỷ đồng, bằng 71,5% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ (Dự kiến thu ngân sách cả năm 2017 đạt 207,6 nghìn tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán, tăng 15,8% so với năm 2016).

Chi ngân sách thực hiện 41,7 nghìn tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư phát triển, đến nay đã đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 51% dự toán.

TP chấp thuận chủ trương đầu tư cho 125 dự án ngoài ngân sách trong nước với tổng mức đầu tư khoảng 84 nghìn tỷ đồng, thu hút 398 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 2,16 tỷ USD… Đáng chú ý, TP hiện có 22 dự án thu hút đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến 60 nghìn tỷ đồng.

Đối với chương trình “một triệu cây xanh”, TP đã trồng được trên 60.000 cây xanh đường kính thân lớn tại các tuyến đường chính; phê duyệt 26 dự án, phấn đấu 100% dân số Thủ đô được sử dụng nước sạch vào năm 2020.

Về công tác quan trắc, vệ sinh môi trường, TP đã hoàn thành xây dựng hệ thống quan trắc môi trường không khí tại 10 điểm và các trạm quan trắc chất lượng nước Hồ Tây, quan trắc lượng mưa và bản đồ úng ngập trên trang web của TP. Việc xử lý chất thải đang trong giai đoạn thử nghiệm như đã bố trí lắp đặt và thử nghiệm vận hành máy nghiền phế thải xây dựng, chuẩn bị vận hành nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại Nam Sơn, thí điểm xử lý ô nhiễm nước tại các hồ ở trung tâm…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết năm 2017, lãnh đạo TP Hà Nội đã thống nhất Hà Nội không chỉ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách mà còn phấn đấu vượt thu. Cụ thể, thu ngân sách địa phương phấn đấu vượt tối thiểu 10.000 tỷ- 15.000 tỷ để tăng đầu tư cho hạ tầng cho TP Hà Nội, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu được giao đối với ngân sách Trung ương.

Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Thành phố tiếp tục làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp sau sắp xếp, cổ phần hóa và cho phép TP Hà Nội được quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố, trọng tâm là các tuyến đường sắt đô thị.

Kiến nghị cho TP được linh hoạt trong việc quản lý, điều hành và sử dụng quỹ dự trữ tài chính của thành phố: được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ TP để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thời gian tạm ứng tối đa 36 tháng kể từ ngày tạm ứng…

Nguyễn Sơn

Xem thêm: