Qua thanh tra đã phát hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) trình cấp có thẩm quyền để giao vốn chưa đúng quy định.

Trụ sở của Bộ TN-MT. (Ảnh: Phạm Toàn)

Kết luận thanh tra số 3985/2018 ngày 5/4/2018 của Bộ Tài chính về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ TN-MT vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành.

Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ giao trên 5.150 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước trên 2.830 tỷ đồng, vốn nước ngoài gần 2.320 tỷ đồng.

Thanh tra Tài chính chỉ ra hàng ngàn tỷ đồng đã bị Bộ TN-MT giao chưa đúng quy định. Cụ thể, Bộ giao kế hoạch đầu tư cho 2 dự án số tiền 260 tỷ đồng (có quyết định đầu tư sau ngày 30/3/2016), gồm:

  • Dự án xây dựng cơ sở vật chất Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (giai đoạn 1): tổng mức đầu tư 495,4 tỷ đồng, kế hoạch vốn trung hạn bố trí 200 tỷ đồng;
  • Dự án xây dựng kho lưu trữ bảo quản tập trung Bộ Tài nguyên-Địa chất-Khoáng sản, tổng mức đầu tư trên 87 tỷ đồng, kế hoạch vốn trung hạn bố trí 60 tỷ đồng.

Bộ cũng đã giao kế hoạch đầu tư trung hạn (đợt 2) cho 5 dự án với số tiền trên 332,8 tỷ đồng có quyết định đầu tư sau năm 2016 chưa đúng quy định tại Nghị định 77/2015 và văn bản số 6561/2016 của Bộ KH-ĐT. Các dự án có trong danh sách như: Dự án đầu tư xây dựng mới Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Nam; Dự án tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho Cục Viễn thám quốc gia tại 79 Văn Tiến Dũng; Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị liên cơ quan các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ…

Ngoài ra, Bộ TN-MT cũng bị phát hiện đã phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 chưa cân đối đủ nguồn vốn đầu tư phát triển để hoàn thành với số tiền trên 1.073 tỷ đồng, chưa thực hiện đúng quy định tại điều 55 Luật đầu tư công.

Thanh tra Tài chính cũng phát hiện tại Dự án Tăng cường năng lực thiết kế thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất – khoáng sản, tai biến địa chất và môi trường địa chất, Bộ TN-MT đã phê duyệt chi phí dự phòng không tuân thủ theo hướng dẫn, khiến tổng dự toán được phê duyệt tăng không đúng trên 15,9 tỷ đồng. Cũng tại dự án này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN đã giao các đơn vị sử dụng thiết bị được đầu tư mới không có trong danh mục được tiếp nhận sử dụng với tổng số tiền trên 10,8 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cho hay việc Bộ TN-MT phê duyệt sử dụng gạch đất nung thay vì gạch không nung đã đi ngược với chủ trương của Chính phủ về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên trong xu thế phát triển bền vững.

Bản kết luận thanh tra của Bộ Tài chính chỉ rõ, qua thanh tra tại 13 dự án thuộc Bộ TN-MT, cho thấy hầu hết các dự án có giá trị gói thầu được lập và phê duyệt áp dụng không đúng và tăng với tổng số gần 6,5 tỷ đồng.

48,6 tỷ đồng là số tiền mà Bộ TN-MT đã phê duyệt cho những khoản chi phí không thuộc nhiệm vụ chi của nguồn vốn đầu tư xây dựng của dự án.

Nguyễn Quân

Xem thêm: