Hoạt động xả thải của Nhà máy thuộc Công ty TNHH Mía đường, cồn Long Mỹ Phát là nguyên nhân khiến sông Cái Lớn bị ô nhiễm.

Sông Cái Lớn chuyển màu đen. (Ảnh: baohaugiang)

Ngày 13/5, UBND tỉnh Hậu Giang có thông cáo báo chí thông tin chính thức về nguyên nhân gây ô nhiễm sông Cái Lớn và một số tuyến kênh nhánh thuộc địa bàn huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ.

Theo thông cáo, qua phản ánh của người dân và theo dõi, khảo sát của các cơ quan bảo vệ môi trường, từ ngày 22/3 đến ngày 2/5, sông Cái Lớn và một số tuyến kênh nhánh xảy ra 4 đợt ô nhiễm môi trường nước mặt (ô nhiễm hữu cơ làm nước sông đen và phát sinh mùi hôi).

UBND tỉnh Hậu Giang đã báo cáo về Bộ TN&MT để xin ý kiến chỉ đạo các vấn để thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ; đồng thời, yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương rà soát các nguồn thải, thu thập các dữ liệu chuyên ngành về môi trường.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy nguồn nước sông Cái Lớn và các kênh nhánh bị ô nhiễm hữu cơ bởi các nguồn thải dọc sông Cái Lớn. Trong đó nguyên nhân chính là từ hoạt động xả thải của Nhà máy thuộc Công ty TNHH Mía đường, cồn Long Mỹ Phát.

Đối với các vi phạm của Công ty TNHH Mía đường, cồn Long Mỹ Phát trong công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh xem xét các hành vi vi phạm của công ty để xử lý theo quy định; đồng thời, yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với đoàn Thanh tra của Bộ TN&MT để thanh tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy thuộc Công ty TNHH Mía đường, cồn Long Mỹ Phát.

Đối với các thiệt hại do ô nhiễm nguồn nước mặt, tỉnh yêu cầu UBND thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ thống kê toàn diện thiệt hại. Từ đó,  tỉnh sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định thiệt hại và có phương án giải quyết theo quy định.

Trước đó, từ ngày 24/3, nước sông Cái Lớn đoạn chảy qua huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ bị ô nhiễm nặng. Đỉnh điểm là ngày 2/5, nguồn nước đen đã lan rộng đến trung tâm thị xã Long Mỹ khiến khoảng 6.000 hộ dân lâm vào tình trạng thiếu nước sạch; có 16 hộ nuôi cá, ếch, lươn,… bị chết hàng loạt, thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Sở TN-MT tỉnh Hậu Giang cho biết kết quả phân tích nhanh các thông số tại một số vị trí nước mặt ngày 2/5 trên sông Cái Lớn đoạn qua thị xã Long Mỹ cho thấy có nhiều chỉ số đã vượt quy định cho phép so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2. Cụ thể:

  • Thông số TSS vượt quy chuẩn quy định từ 1,9-2,6 lần;
  • Thông số COD vượt quy chuẩn quy định từ 2,3-4,4 lần;
  • Thông số P-PO43- vượt quy chuẩn quy định từ 1,6-3,5 lần;
  • Hàm lượng oxy hòa tan trong nước rất thấp, dao động từ 0-0,7 mg/l, trong khi quy chuẩn quy định 5 mg/l.

Hoàng Minh

Xem thêm: