Theo số liệu thống kê mới được công bố của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), trong năm 2019 tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 147.387 lao động, vượt chỉ tiêu năm. 

(Ảnh: dolab.gov.vn)

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) vừa công bố, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2019 là 147.387 lao động (trong đó có 49.324 lao động nữ) đạt 122,8% kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (năm 2019 là 120.000 lao động), bằng 103,2% so với cả năm 2018.

Trong đó, thị trường Nhật Bản và Đài Loan vẫn là hai thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với lần lượt là 80.002 lao động (chiếm 54,28%) và 54.480 lao động (chiếm 36,96%). Riêng 2 thị trường này đã chiếm 91,24% trong tổng số lao động Việt làm việc ở nước ngoài.

Các thị trường khác bao gồm Hàn Quốc với 7.215 lao động, chiếm gần 5%; Rumani: 1.400 lao động; Ả rập – Xê út: 1.357 lao động; Malaysia: 454 lao động; Macao: 367 lao động; Algeria: 359 lao động và các thị trường khác.

Số lao động Việt Nam ra nước ngoài qua các năm (Nguồn: Cục QL lao động ngoài nước)

Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm và là năm thứ 4 liên tiếp vượt mức 120.000 lao động/năm.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: