Theo dự thảo của Sở GTVT TP.Hà Nội, màu sơn các xe taxi hoạt động tại khu vực thành phố sẽ được quy định với lộ trình: đến năm 2018 thống nhất thiết kế một màu sơn chung; Từ năm 2019 đến năm 2024, toàn bộ xe taxi thay mới sẽ áp dụng màu sơn chung; Từ 2025, thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên khu vực thành phố.

xe taxi
(Ảnh minh họa: shutterstock)

Sở GTVT TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo “Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên khu vực thành phố” dự kiến phê duyệt trong năm 2017.

Theo dự thảo, TP. Hà Nội đưa ra nhiều quy định cụ thể về quản lý khai thác vận tải hành khách bằng taxi. Cụ thể:

Về niên đại xe taxi: Xe taxi phải có niên hạn không quá 8 năm tính từ ngày sản xuất.  Xe taxi hết niên hạn không được hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên khu vực thành phố.

Về màu sơn xe taxi: Màu sơn xe taxi do thành phố quy định, đến năm 2018 thống nhất thiết kế một màu sơn chung. Từ năm 2019 đến năm 2024, toàn bộ xe taxi thay mới sẽ áp dụng màu sơn chung. Từ 2025, thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên khu vực thành phố.

Về các thiết bị lắp đặt trên xe taxi: Xe taxi phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo được kết nối với dữ liệu phần mềm hỗ trợ điều hành xe taxi của đơn vị vận tải, kết nối với dữ liệu phần mềm trung tâm quản lý điều hành giao thông để thống nhất quản lý điều hành phương tiện giao thông chung của thành phố; đồng thời lắp đặt các thiết bị phụ trợ như: thiết bị trả phí tự động; tìm kiếm điểm đỗ xe thông minh; kết nối giao thông thông minh giữa các cơ quan quản lý, đơn vị vận tải, xe taxi và hành khách,…

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định việc tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi theo vùng. Vùng phục vụ của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi là khu vực xác định theo địa giới hành chính mà xe taxi của các đơn vị vận tải được đăng ký khai thác (tập trung dừng, đỗ, đón, trả khách).

Theo đó, sẽ có hai vùng phục vụ: Vùng 1 bao gồm địa giới hành chính các quận trên khu vực thành phố; Vùng 2 gồm địa giới hành chính tại các huyện, thị xã còn lại của Hà Nội.

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng taxi trình phương án kinh doanh lên Sở GTVT, trong phương án phải đảm bảo: vùng phục vụ, biển số xe hoạt động theo vùng,  màu sơn, điểm đỗ, điểm dừng đón trả khách, địa điểm giao ca, thời gian giao ca…

Trong một tháng, xe taxi phải đảm bảo thời gian hoạt động trong vùng đã đăng ký tối thiểu 70%. Đồng thời, từ ngày 1/7/2018, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải sử dụng phần mềm hỗ trợ điều hành (đặt/gọi).

Các xe taxi hoạt động tại vùng 2 khi đưa khách vào các điểm đón, trả khách trong vùng 1 chỉ được trả khách, không được dừng, chờ đón khách tại các điểm đỗ của taxi hoạt động tại vùng 1 và ngược lại.

Minh Long

Xem thêm:

Leave a Reply