Ông Nguyễn Hồng Trường – nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT bị kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường (trái). (Ảnh: mt.gov)

Ngày 16/7, Ban bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ GTVT và ông Nguyễn Hồng Trường – nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

Theo đó, Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Ban Bí thư cho rằng vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 là nghiêm trọng, làm thiệt hại và thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành giao thông vận tải.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Hồng Trườngtrong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT.

Ông Trường cũng chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc bộ, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp;

Ông Trường cũng đã đồng ý cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Ban Bí thư nhận thấy vi phạm, khuyết điểm của ông Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành giao thông vận tải và cá nhân ông Trường.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021. Đồng thời, yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Phạm Toàn