Xét tuyển thạc sĩ, nghiên cứu sinh (NCS), hoặc phân công người hướng dẫn học viên không đúng, NCS không cùng ngành/chuyên ngành với người hướng dẫn, phân công người hướng dẫn cùng lúc quá nhiều HV, NCS… là những sai phạm tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN vừa được công bố.

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có kết luận thanh tra về việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội (từ đây gọi là Học viện).

Học viện Khoa học xã hội thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2017. Tổng chi tiêu 187 (cả năm là 400). (Hình ảnh: gass.edu.vn)

Năng lực chỉ đáp ứng 86 chỉ tiêu – đăng ký đào tạo hơn 2.000 chỉ tiêu 

Theo Thanh tra Bộ GD&ĐT, Học viện đã đăng ký chỉ tiêu đào tạo vượt quá xa so với năng lực thực tế về đội ngũ giảng viên hiện có.

Theo kê khai của Học viện với Bộ Giáo dục – đào tạo, năm 2017, đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện có 21 giáo sư, 184 phó giáo sư, 249 tiến sĩ.

Tuy nhiên, kiểm tra cho thấy nếu tính giảng viên gồm các cán bộ nghiên cứu của toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thì số lượng thực tế có chênh lệch giảm 10 phó giáo sư so với số lượng mà Học viện đã báo cáo.

Còn nếu tính riêng đội ngũ giảng viên của Học viện, số lượng còn hạn chế hơn rất nhiều với 7 phó giáo sư và 17 tiến sĩ.

Theo Thanh tra Bộ GD&ĐT, toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 của Học viện chỉ còn 86 chỉ tiêu và trình độ tiến sĩ của tất cả các khối ngành không còn chỉ tiêu nào.

Trong khi đó, Học viện đăng ký 435 chỉ tiêu tiến sĩ và 1.600 thạc sĩ. Ngoài ra, Học viện còn tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính, vi phạm Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Một thầy cùng lúc hướng dẫn 44 học viên thạc sĩ của 3 chuyên ngành

Khi kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành luật, ngành chính sách công đợt 1 năm 2015 và ngành công tác xã hội năm 2015, Thanh tra bộ phát hiện việc tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện có nhiều sai phạm. Tình trạng người hướng dẫn vượt số lượng học viên, nghiên cứu sinh so với quy định, không đúng chuyên ngành diễn ra phổ biến.

Năm 2015, GS.TS Võ Khánh Vinh hướng dẫn đến 12 NCS. Có phó giáo sư hướng dẫn 9 NCS, tiến sĩ hướng dẫn hướng dẫn 7 NCS.

Trong khi theo quy chế, một giáo sư được hướng dẫn cùng lúc không quá 5 NCS; phó giáo sư hoặc TSKH được hướng dẫn cùng lúc không quá 4 NCS, tiến sĩ được hướng dẫn cùng lúc không quá 3 NCS ở tất cả các cơ sở đào tạo.

Về đào tạo thạc sĩ, Học viện nhận đào tại cả các cơ sở ngoài trụ sở chính như tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đăk Lăk…

Năm 2015, ông Vinh hướng dẫn cùng lúc 44 học viên của 3 ngành khác nhau (29 học viên ngành Luật, 10 học viên ngành Chính sách công, 5 học viên ngành Công tác xã hội). Có người được giao hướng dẫn 18, 11, 10 hoặc 9 học viên.

Có phó giáo sư, tiến sĩ ngành kinh tế nhưng được phân công hướng dẫn NCS chuyên ngành quản lý giáo dục. Tiến sỹ ngành nhân học được phân công hướng dẫn 7 NCS ngành dân tộc học.

Có giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành về tâm lý học lại ngồi hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp của học viên chuyên ngành quản lý giáo dục.

Tổng số NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện năm 2015 là 281 NCS, năm 2016 là 265 NCS, năm 2017 tính đến 4/2017 là 46 NCS.

Tổng số học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ trong năm 2015 tại Học viện là 1.114 học viên; năm 2016 là 1.697 học viên.

16 tín chỉ cho một chương trình đào tạo tiến sĩ

Theo đúng quy định, khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ tiến sĩ là 90 tín chỉ đối với thạc sĩ, 120 tín chỉ đối với cử nhân. Tuy nhiên, thực tế, tại học viện, tất cả các chương trình đào tạo tiến sĩ đều có cấu trúc chương trình gồm 16 tín chỉ (?!).

Một số chương trình đào tạo được thiết kế chung cho cả 4 – 5 ngành đào tạo khác nhau, trong đó các học phần về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành có nội dung hoàn toàn giống nhau, hoặc thiết kế chung cho tất cả các ngành đào tạo thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau.

Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm Học viện tuyển sinh từ 350 đến hơn 430 chỉ tiêu tiến sĩ.

Về quản lý hồ sơ đào tạo, một số hồ sơ NCS tại Học viện cho thấy có bằng thạc sĩ ở nước ngoài nhưng chưa thực hiện việc công nhận văn bằng. Có trường hợp người hướng dẫn xác nhận khống vào đơn xin bảo vệ luận án cấp học viện của NCS…

Kiểm tra xác suất 5 hồ sơ NCS thì 3 hồ sơ có bằng thạc sĩ không phải ngành đúng và phù hợp với ngành/chuyên ngành NCS đang học hoặc đã tốt nghiệp…

Nguyễn Quân

Xem thêm: