Tiến hành thanh tra, kiểm tra 192 hồ sơ thuộc cơ quan hành chính UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ Nội vụ phát hiện 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

bo-noi-vu
Kết luận thanh tra Bộ Nội vụ cho thấy Ninh Thuận đã bổ nhiệm 53 lãnh đạo, quản lý không đủ tiêu chuẩn. (Ảnh: Phạm Toàn)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra số 680 về việc “Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Ninh Thuận” giai đoạn 1/1/2014 – 31/5/2017.

Theo kết luận, Thanh tra Bộ Nội vụ trực tiếp kiểm tra 192 hồ sơ. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không bảo đảm thời gian theo quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra, từ năm 2014 đến năm 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện tiếp nhận 13 công chức không qua thi và xét 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo thẩm quyền. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế, như hội đồng sát hạch năm 2014, 2015 không đảm bảo thành phần theo quy định, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận còn sử dụng 131 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Từ những bất cập nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có giải pháp giải quyết 131 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính. Chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận phải tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng thời, quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu trong thời gian là 6 tháng. Cùng với đó miễn nhiệm đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm. Không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nói trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Phạm Toàn

Xem thêm: