Theo Nghị định 84/2017 quy định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, hành vi truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.

du bao khi tuong thuy van 2
Cổng trường tiểu học Phương Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) ngập sâu trong nước tháng 10/2016. (Ảnh: tieuhocconhue2b.pgdbactuliem.edu.vn)

Nghị định 84/2017 vừa được ban hành quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013 của Chính phủ về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn gồm: vi phạm các quy định về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; vi phạm các quy định về quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; vi phạm các quy định về cung cấp, khai thác, sử dụng, trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; vi phạm các quy định về tác động vào thời tiết và các hành vi vi phạm khác về khí tượng thủy văn theo quy định.

Theo Nghị định 84/2017, mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm trong việc truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn được quy định:

 • Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi không truyền – phát; truyền phát sai lệnh và gian lận về nguồn gốc bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn;
 • Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với việc truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn chậm so với thời gian quy định;
 • Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với việc truyền, phát không đầy đủ nội dung bản tin dự báo, cảnh báo;
 • Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn mà không có nguồn gốc bản tin;
 • Phạt từ 3-5 triệu đồng đối với việc truyền, phát bản tin không nêu rõ nguồn gốc.

Đối với việc sử dụng giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nhưng có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý với các mức phạt:

 • Phạt tiền từ 25-30 triệu đồng nếu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có giấy phép;
 • Phạt tiền từ 20-25 triệu đồng nếu giao cho cá nhân, tổ chức sử dụng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép của cá nhân, tổ chức trái quy định;
 • Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng khi hoạt động không đúng với nội dung ghi trong giấy phép; Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy phép; Hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn khi giấy phép đã hết hạn.

Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nhưng có những vi phạm về nội dung bản tin sẽ bị xử phạt với các mức:

 • Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 3 lần liên tiếp trong 1 tháng không đủ độ tin cậy;
 • Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
 • Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Không tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy trình đánh giá chất lượng trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Thời gian tước quyền sử dụng giấy phép tăng lên từ 3-24 tháng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ (trước đó quy định thời gian tước quyền sử dụng giấy phép từ 3-12 tháng).

 • Tước quyền sử dụng giấy phép từ 3-6 tháng trong trường hợp không tổ chức hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ khi được cấp giấy phép mà không thông báo lý do cho cơ quan cấp giấy phép;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép từ 6-12 tháng đối với một trong các hành vi: Gian lận trong việc kê khai nội dung đề nghị cấp giấy phép; Tiếp tục hoạt động khi đã có quyết định đình chỉ hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép từ 12-24 tháng khi lợi dụng giấy phép thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Kiến Huy

Xem thêm: