Ông A Byot – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum bị kỷ luật khiển trách do phạm nhiều sai phạm về đất đai.

Ông A Byot – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum phát biểu tại một hội nghị vào tháng 1 năm 2019. (Ảnh: stnmt.kontum.gov.vn)

Ngày 28/3, truyền thông Nhà nước đưa tin tại kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông A Byot – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum.

Theo Uỷ ban Kiểm tra, ông A Byot đã vi phạm quy định của Đảng, thiếu kiểm tra để cấp dưới thực hiện công vụ không đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

Cụ thể như: Giảm diện tích đất và tự ý xác định là đường giao thông trên sơ đồ trích lục thửa đất, cho phép dịch chuyển vị trí đất ở không đúng quy định; trực tiếp ký một số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cũng tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Vũ Văn Bắc – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, nguyên Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông.

Theo Uỷ ban Kiểm tra, từ tháng 1/2020-1/2021, ông Vũ Văn Bắc đã vi phạm quy định của đảng trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới thực hiện công vụ không đúng quy định của pháp luật, để xảy ra vụ việc phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 487 (lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông) quản lý, gây thiệt hại tài nguyên rừng, nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Bảo Khánh