Việc NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM để làm SGK, dư luận lo ngại sẽ xảy ra việc thiếu công bằng, khách quan trong lựa chọn SGK, có lợi ích nhóm, giáo viên sẽ bị khống chế quyền chọn sách,…

NXB Giáo dục Việt Nam, Sở GD-ĐT TP.HCM
Sở GD&ĐT TP.HCM phải giải trình việc được NXB trả thù lao. (Ảnh minh họa: nxbgd.vn)

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa ký văn bản khẩn yêu cầu Sở GD&ĐT giải trình việc NXB Giáo dục Việt Nam chi hơn 2 tỷ đồng cho lãnh đạo thuộc ban chỉ đạo soạn thảo sách giáo khoa của Sở GD&ĐT TP.HCM và chuyên viên cấp phòng thuộc sở này.

Việc giải trình phải được báo cáo UBND TP trước ngày 8/12.

Trước đó, theo văn bản số 778 năm 2015 và 04 năm 2018 của NXB Giáo dục Việt Nam, Ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK) miền Nam thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM được nhận thù lao mỗi tháng từ phía NXB Giáo dục Việt Nam, tùy chức vụ.

Cụ thể, theo quyết định số 778 vào năm 2015, NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho 11 người của Ban Chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM, gồm: ông Lê Hồng Sơn, giám đốc (trưởng ban), phó giám đốc (phó trưởng ban) và các ủy viên là chánh văn phòng, hai phó chánh văn phòng, trưởng phòng giáo dục phổ thông, trưởng phòng giáo dục tiểu học, các phó trưởng phòng của hai phòng chuyên môn này.

Theo đó, mức chi được áp dụng cho trưởng ban là 6 triệu đồng/tháng, phó trưởng ban 5 triệu đồng, ủy viên thường trực 4 triệu đồng và ủy viên là 3,5 triệu đồng. Mức chi này được tính từ ngày 1/5/2015, nguồn chi từ quỹ đầu tư xuất bản của NXB Giáo dục Việt Nam.

Đến năm 2018, NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục có quyết định số 04 về việc thành lập ban chỉ đạo và mức chi thù lao Ban Chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ SGK miền Nam.

Theo đó, số thành viên của ban chỉ đạo này vẫn là 11 người của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong đó ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở vẫn là trưởng ban. Phía NXB Giáo dục Việt Nam có 9 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên là đồng trưởng ban.

Ngoài ra, còn có nhóm tư vấn hỗ trợ gồm 15 người, trong đó 14 người là chuyên viên các môn học hoặc phòng ban chuyên môn của sở GD-ĐT TP.HCM.

Mức thù lao của năm 2018 vẫn giữ nguyên như năm 2015. Riêng nhóm nhóm hỗ trợ thì mức thù lao là 2,5 triệu đồng/người/tháng. Đơn vị đảm nhiệm chi lần này là NXB Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM.

Trước việc NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM để làm SGK, dư luận lo ngại sẽ xảy ra việc thiếu công bằng, khách quan trong lựa chọn SGK, có lợi ích nhóm, giáo viên sẽ bị khống chế quyền chọn sách,…

Minh Long

Xem thêm: