Từ ngày 01/5/2016, mức lương của Chủ tịch nước tăng lên ở mức 15.730.000 đồng/tháng (quy định cũ là 14.950.000 đồng/tháng); Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tăng lên ở mức 15.125.000 đồng/tháng (quy định cũ là 14.375.000 đồng/tháng).

Theo Nghị quyết 99/2015/QH13, kể từ ngày 01/5/2016, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với quan chức, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở đối với quan chức, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của Chính phủ.

Chủ tịch nước nhận mức lương mới 15.730.000 đồng/tháng (hệ số lương 13,0); Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nhận mức 15.125.000/tháng (hệ số 12,5).

Đối với các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương, mức lương của Phó chủ tịch nước điều chỉnh ở mức 14.157.000 đồng/tháng (hệ số 11,7); Phó chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều 13.310.000 đồng/tháng (hệ số 11,0)…

Về kinh phí trả lương, đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương, kinh phí lấy từ ngân sách nhà nước. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) và một số nguồn khác.

Mức lương cơ sở trên không áp dụng cho lao động làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức. Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng 2016 áp dụng cho người lao động làm việc ở DN, liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động như sau:

3.500.000 đồng/thángVùng I
3.100.000 đồng/thángVùng II
2.700.000 đồng/thángVùng III
2.400.000 đồng/thángVùng IV

Lê Trai

Xem thêm:

Leave a Reply