Để thực hiện tinh giản biên chế 214 trường hợp trong đợt 2 năm 2018, tỉnh Thanh Hóa sẽ chi gần 29 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: Human resources)

Theo quyết định về việc phê duyệt số lượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018, tỉnh Thanh Hoá có 214 người thuộc diện tinh giản. Trong đó:

  • 51 người thuộc khối hành chính (cấp tỉnh: 3 người; cấp huyện: 8 người; cấp phường, xã: 40 người);
  • 159 người thuộc khối sự nghiệp công lập (cấp tỉnh: 13 người, cấp huyện: 146 người);
  • 4 người thuộc khối đảng, đoàn thể.

Để thực hiện tinh giản biên chế 214 người trong đợt này, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt dự toán tổng kinh phí thực hiện là: 28.935.842.000 đồng. Cụ thể:

  • Dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho 198 người nghỉ hưu trước tuổi là: 26.642.301.000 đồng;
  • Cho thôi việc ngay đối với 16 người là: 2.293.541.000 đồng.

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018 và một phần của năm 2017 chuyển sang.

Trước đó, trong đợt 1 năm 2017, tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tinh giản biên chế 6 trường hợp với tổng kinh phí thực hiện là 468,1 triệu đồng; đợt 2 gần 55 tỷ đồng, thực hiện tinh giản biên chế đối với 466 người (gồm 451 người nghỉ hưu trước tuổi, 1 người chuyển sang làm việc ở cơ sở không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước và 14 người thôi việc ngay).

Theo kế hoạch, đến năm 2021, tỉnh Thanh Hoá sẽ tinh giản biên chế đối với hơn 7.000 công chức, viên chức (khoảng 11%), trong đó cơ quan có số lượng tinh giản biên chế nhiều nhất là Sở Y tế Thanh Hoá với 773 người, tiếp đến là Sở GD&ĐT: 656 người, Sở NN&PTNT: 119 người; UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tinh giản trên 5.200 công chức, viên chức.

Hải Anh

Xem thêm: