Tỉnh Thanh Hóa công bố tiếp tục chi gần 46 tỷ đồng để chi trả tiền nghỉ hưu, thôi việc đối với 272 người tinh giản biên chế trong năm 2022.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, cơ quan nắm đầu mối vấn đề nhân sự trong chính quyền tỉnh. (Ảnh: tcnn.vn)

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt 2 năm 2022 và bổ sung đợt 1 năm 2022.

Tổng số người trong đợt tinh giản biên chế là 272 người, gồm 269 người trong đợt 2 năm 2022, 3 người bổ sung đợt 1 năm 2022 (trước đó đã bổ sung đợt 1 tinh giản 7 người với tổng dự toán hơn 594 triệu đồng).

Tổng kinh phí dự toán để thực hiện tinh giản biên chế đối với 272 người là gần 46 tỷ đồng (chi trả tiền nghỉ hưu, thôi việc). Khoản chi này trích từ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2022.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố nhiều đợt tinh giản biên chế từ năm 2015 tới nay, trong đó năm 2017 chi hơn 55,2 tỷ đồng tinh giản biên chế472 người, năm 2018 chi khoảng 50 tỷ đồng để tinh giản biên chế 400 người, năm 2019 chi 40,5 tỷ đồng tinh giản biên chế 293 người (đợt 2)…

Theo đó, với số liệu kinh phí không đầy đủ từ năm 2017 đến nay, ít nhất khoảng 192 tỷ đồng tiền ngân sách đã được tỉnh Thanh Hóa duyệt chi vào việc tinh giản biên chế.

Năm 2016, tỉnh Thanh Hóa bị phản ánh Sở NN&PTNT có tới 8 phó giám đốc (Nghị định số 107/2020/NĐ-CP quy định bình quân mỗi sở có 3 phó giám đốc, số lượng cụ thể do UBND tỉnh quyết định).

Năm 2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đề xuất của Sở Nội vụ, rằng các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư sẽ có 4 phó giám đốc.

Sơn Nguyên