Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở Nông nghiệp tỉnh thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ do ông Lê Như Tuấn – Giám đốc Sở bổ nhiệm “bừa” trước đó.

Quy trình bổ nhiệm cán bộ. (Tranh biếm họa: DAN)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa yêu cầu Sở NN&PTNN tỉnh Thanh Hóa thu hồi, hủy bỏ 4 quyết định bổ nhiệm đối với các ông, bà Nguyễn Văn Tâm, Lê Thị Bình, Nguyễn Thị Lan, Trịnh Văn Chất khi chưa đủ các điều kiện, trình độ.

Trước đó, từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018, 4 cán bộ này được ông Lê Như Tuấn – Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh bổ nhiệm “bừa” trước khi về hưu.

Cụ thể, ngày 15/8/2017, ông Tuấn ký bổ nhiệm bà Lê Thị Bình (38 tuổi) – Phó phòng Quản lý dịch hại cây lâm nghiệp sang làm Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật; bà Nguyễn Thị Lan (34 tuổi) – Trạm trưởng Trạm Thú y TP. Thanh Hóa lên làm Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y (thuộc Sở NN&PTNN tỉnh Thanh Hóa).

Tuy nhiên, theo quyết định 2235 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 28/6/2017, hai cán bộ trên chỉ là viên chức, chưa có trình độ lý luận chính trị, chưa tham gia học lớp chuyên viên, không có trong quy hoạch cán bộ của Sở.

Ngày 1/2/2018, ông Tuấn ký bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất (39 tuổi), đang là chuyên viên lên làm Phó phòng Trồng trọt thuộc Sở. Trong hồ sơ, ông Chất chỉ có bằng đại học tại chức và mới được chuyển từ Phòng Nông nghiệp huyện Thạch Thành về Sở 6 tháng trước. Theo quy định của tỉnh Thanh Hóa, đối với công chức dưới 45 tuổi được bổ nhiệm lần đầu phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy.

Cũng trong đầu năm 2018, ông Tuấn còn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm (54 tuổi) từ chuyên viên Phòng Trồng trọt sang làm Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật. Việc bổ nhiệm ông Tâm bị phản ứng gay gắt do ông này từng hai lần bị kỷ luật do mắc nhiều sai phạm. Cụ thể, năm 2012, ông Tâm bị kỷ luật khiển trách, đến năm 2015 ông này tiếp tục bị cách chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng giống cây trồng Thanh Hóa.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2014 – 2017, tại Sở Nông nghiệp Thanh Hoá còn có 19 người được bổ nhiệm giữ chức trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Cùng với yêu cầu bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm sai quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Phạm Toàn

Xem thêm: