Bộ Y tế cho biết 5 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương bình phục.

5 bệnh nhân bình phục. (Ảnh: Bộ Y tế)

Ngày 25/4, tiểu Ban điều trị – Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã có 05 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố bình phục, trong đó có 4 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 1 bệnh nhân quốc tịch Đan Mạch.

BN 167 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch), vào viện ngày 24/3. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán lần 1 vào ngày 20/4/ 2020, lần 2 vào ngày 23/4/2020. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, đủ điều kiện công bố bình phục.

BN 176 (nữ, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 28/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán lần 1 vào ngày 21/4/20202, lần 2 vào ngày 24/4/2020, đủ điều kiện công bố bình phục.

BN 195 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 20/4/2020 và 24/4/20202 đều đã cho kết quả âm tính với virus Vũ Hán.

BN 253 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 07/4/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán lần 1 vào ngày 10/4/20202, lần 2 vào ngày 13/4/2020, lần 3 vào ngày 16/4/2020.

BN 258 (nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện: 09/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus Vũ Hán, trong đó: lần 1 vào ngày 20/4/20202, lần 2 vào ngày 23/4/2020. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố bình phục.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Minh Long