Lý do không cấp phép vì Bộ cho rằng Nghị định số 63/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 19/6/2018 – không quy định cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức BOT.

Nhiệt điện BOT Vũng Áng 2
Dự án Nhiệt điện BOT Vũng Áng 2. (Ảnh: vnexpress.net)

Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Công ty OneEnergy Asia Limited (100% vốn từ Hong Kong, Trung Quốc) và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2.

Theo văn bản, Bộ cho rằng Nghị định số 63/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 19/6/2018 không quy định cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Do đó, Bộ không xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

Nghiên cứu hồ sơ dự án, Bộ cũng nhận thấy nhiều điểm vênh giữa hồ sơ và các quyết định đưa ra trước đây của Bộ Công Thương. Cụ thể, Bộ KH&ĐT nhận thấy quyết định số 0538 ngày 28/1/2011 của Bộ trưởng Công Thương chưa xác định tổng mức đầu tư dự án và thời gian thực hiện dự án.

Diện tích đất sử dụng của dự án theo đề nghị của nhà đầu tư là 94,6 ha chưa phù hợp với diện tích đất sử dụng của dự án tại Quyết định số 0538 ngày 28/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương là 86 ha. Dự án đã được phê duyệt báo cáo tác động môi trường nhưng đến nay đã quá 24 tháng chưa thực hiện.

Về vốn đầu tư dự án, vốn chủ sở hữu của Nhà nước và vốn các ngân hàng cam kết cho Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 (công ty BOT) chưa đủ để thực hiện dự án.

Cụ thể, vốn chủ sở hữu cần có để thực hiện dự án là 12.668,3 tỷ đồng, tương đương với 555,506 triệu USD, bằng 25,4% tổng vốn đầu tư. Theo báo cáo tài chính đến 31/12/2017, nhà đầu tư mới có 26,37 triệu USD vốn chủ sở hữu (bằng 1/21 lần nhu cầu vốn chủ sở hữu của dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2).

Ngoài ra, vốn nhà đầu tư cần huy động để thực hiện dự án gần 37.207 tỷ đồng (trên 1,63 tỷ USD), bằng 74,6% tổng vốn đầu tư. Nhưng theo hồ sơ dự án cung cấp cho cơ quan quản lý, hiện ngân hàng mới cam kết cho vay khoảng 900 triệu USD.

Trước những bất cập trên, Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ Công Thương, nhà đầu tư nghiên cứu góp ý của các bộ, ngành liên quan, các quy định pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2018 và các quy định của pháp luật liên quan.

Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 được Chính phủ đồng ý triển khai theo hình thức BOT từ tháng 3/2009, gồm 2 tổ máy 600 MW, có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD.

Văn Duy

Xem thêm: