Tại phiên họp thứ 26 diễn ra từ ngày 8-13/8, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày 13/8 để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tô Lâm
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan có Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có trách nhiệm trả lời chất vấn về nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp; Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục-đào tạo, y tế…), hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt; Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi; Cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc.

Ủy ban thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia; thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;…

Cũng tại phiên họp, chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016” sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát.

Phiên chất vấn được phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội, Đài truyền hình Việt Nam để người dân cả nước theo dõi, giám sát.

Phạm Toàn

Xem thêm: