Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI có vốn nước ngoài với số tiền thưởng là 325 triệu đồng/người.

hà nội thưởng tết nguyên đán
Hà Nội thưởng tết Nguyên đán cao nhất 325 triệu đồng. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết Sở có báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2018 của 4.288 doanh nghiệp thuộc 4 loại hình trong khu vực thành phố.

Theo báo cáo, nhiều doanh nghiệp đã tăng lương bình quân cho người lao động khoảng 7 – 9% so với năm trước. Với Tết Âm lịch 2018, mức thưởng dự kiến tăng 5,5 – 8%.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI có vốn nước ngoài. Thứ hai thuộc là khối doanh nghiệp dân doanh và xếp thứ ba là khối các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cuối cùng là các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước.

Cụ thể, Khối doanh nghiệp FDI:  Mức thưởng Tết Âm lịch là 4,6 triệu đồng/người; trong đó cao nhất là 325 triệu đồng/người (năm trước là 205 triệu); thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 550.000 đồng/người, không tăng so với năm trước, trong đó cao nhất là 38 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Khối các doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 60 triệu đồng/người và thấp nhất 650.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân 3,95 triệu đồng/người (tăng 5,5% so với năm trước).

Về Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 600.000 đồng/người (tăng 9% so với năm trước). Doanh nghiệp thưởng cao nhất 16 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Khối các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 50,85 triệu đồng/người và thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Tết Dương lịch, mức thưởng là 1 triệu đồng/người, trong đó mức cao nhất là 33,9 triệu và thấp nhất là 500.000 đồng.

Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Mức thưởng Tết Âm là 3,85 triệu đồng (tăng 7% so với năm trước). Doanh nghiệp thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người và thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 600.000 đồng/người (tăng 10% so với năm trước), trong đó cao nhất là 10 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố mức lương, thưởng Tết năm 2018. Hiện nay, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất thuộc về TP. Cần Thơ với số tiền là 408 triệu đồng/người. TP.HCM có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất tới 1,5 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Văn Duy

Xem thêm: