Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

quần thể cố đô Huế, tăng giá vé thăm quan cố đô Huế
Khu quần thể lăng vua Tự Đức. (Ảnh: Gia Linh)

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị khóa X về việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh triển khai còn nhiều yếu kém như: phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chưa trở thành một trung tâm lớn về khoa học – công nghệ, giáo dục,…

Do đó, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế sẽ là một trung trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, và y tế chuyên sâu. Một trong những trung tâm của cả nước về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo đa lĩnh vực.

Đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

>> Thừa Thiên Huế tăng giá tham quan quần thể di tích cố đô

Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho Huế, quan trọng là đẩy mạnh quy hoạch đô thị theo hướng phát triển mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh; đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế.

Tỉnh sẽ phải quy hoạch bố trí lại dân cư, sắp xếp hình thành các cụm ngành sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nghị quyết cũng đặt ra một số chỉ tiêu cho tỉnh, cụ thể:

Giai đoạn 2021 – 2025 trở thành TP trực thuộc Trung ương theo các tiêu chí đặc thù, trọng tâm là các tiêu chí về văn hoá đặc sắc và đô thị di sản. TP Huế thuộc Thừa Thiên Huế phải hoàn thành việc mở rộng theo quy hoạch trước năm 2022.

Vào năm 2025, GRDP/người đạt 3.500 – 4.000 USD (theo cách tính hiện hành). Dịch vụ chiếm 53 – 54% GRDP; công nghiệp và xây dựng 31 – 32%; nông nghiệp 7 – 9%; Tỷ lệ đô thị hoá đạt 62 – 65%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56 – 57%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 65 – 70%.

Giai đoạn 2026 – 2030, tăng trưởng GRDP 7 – 8%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%/năm. Thu ngân sách nhà nước tăng 13-15%/năm. Đến năm 2030, GRDP/người đạt 5.500 – 6.000 USD (theo cách tính hiện hành). Dịch vụ chiếm 54 – 56% GRDP; công nghiệp và xây dựng 33 – 34%; Nông nghiệp 5 – 7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm dưới 5 – 6%,…

Văn Duy