Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải (Ảnh: Bộ Tài chính)

Kỳ họp thứ 36 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương từ ngày 29/5 đến ngày 31/5 đã xem xét kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể, trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải.

Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính từ giữa năm 2015. Hiện ông phụ trách quản lý về thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính nội ngành… Thời gian gần đây, ông Huỳnh Quang Khải gây chú ý khi kết hôn với ca sĩ Đinh Hiền Anh.

Tuấn Minh

Xem thêm: