Việc bãi bỏ những nội dung bất cập tại Thông tư 08/2018 và 09/2018 ngày 14/9/2018 liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phải hoàn thành trước ngày 15/2/2019.

Thủ tướng yêu cầu sửa quy định 4 cơ quan kiểm tra một container phế liệu nhập khẩu. (Ảnh: baochinhphu)

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan: TN&MT, Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan trong khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (thay thế Điều 60 Nghị định số 38/2015) – chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng: Đơn vị giám định độc lập được Bộ TN&MT chỉ định tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất và có sự tham gia của cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu.

Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định, cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018 và Thông tư số 09/2018 ngày 14/9/2018 của Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hoàn thành trước 15/2/2019.

Trước đó, chiều ngày 31/1, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 1/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết theo báo cáo của các cơ quan liên quan, hiện có 24.184 container phế liệu đang bị lưu giữ tại các cảng trên cả nước. Việc chậm được thông quan các lô hàng này, mỗi ngày doanh nghiệp phải chi trả khoảng 40-50 USD/container/ngày tiền lưu kho, bãi. Với 16.605 container đang bị lưu giữ từ 30-90 ngày, doanh nghiệp bị thiệt hại từ 600.000-800.000 USD/ngày.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phải giảm công suất, công nhân nghỉ việc, hủy hợp đồng, các hãng tàu chở phế liệu từ chối hoặc tăng 1,5 lần giá cước vì chủ tàu cho rằng hàng về Việt Nam khó khăn trong việc thông quan.

Việc ban hành văn bản quy định kiểm tra của Bộ TN&MT tại Thông tư 08, 09 là sự vô cảm với doanh nghiệp” – Bộ trưởng Dũng nói và yêu cầu Bộ TN&MT phải nhận lỗi với doanh nghiệp khi đã ban hành văn bản hành chính khiến họ rơi nước mắt vì quá khó khăn.

Hoàng Minh

Xem thêm: