Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất giữ nguyên tên “trạm thu phí” vì đã được sử dụng từ khi có cơ chế thu phí sử dụng đường bộ, phù hợp với quy định tại Điều 51 Luật Giao thông đường bộ năm 2008; tên gọi “trạm thu phí” ở đây được hiểu là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo Luật Giá.

tram thu gia
Trạm BOT Hà Nội – Bắc Giang. (Ảnh: Lưu Tâm)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề xuất với Bộ GTVT về đổi tên gọi “Trạm thu giá” dịch vụ sử dụng đường bộ thành “Trạm thu phí” sử dụng dịch vụ đường bộ nhằm “thống nhất tên gọi phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, được người dân, doanh nghiệp đồng tình chấp thuận“.

Cụ thể, các dự án đường sẽ được gọi tên là trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Km (lý trình) Quốc lộ (tên Quốc lộ); Dự án cầu gọi là trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cầu (tên cầu) Km (lý trình) Quốc lộ (tên Quốc lộ); Dự án hầm là trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hầm (tên hầm) Km (lý trình) Quốc lộ (tên Quốc lộ).

Lý giải về việc giữ nguyên tên, Tổng Cục cho biết tên “Trạm thu phí” đã được sử dụng từ khi có cơ chế thu phí sử dụng đường bộ, phù hợp với quy định tại Điều 51 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: Trạm thu phí là nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, tên trạm thu phí phù hợp với thói quen của người tham gia giao thông, được xã hội chấp nhận. Tên gọi “trạm thu phí” ở đây được hiểu là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo Luật Giá.

Trước đó, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ngày 4/6, dành 5 phút báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến dư luận để nghiên cứu thay đổi “trạm thu giá” để trình Chính phủ. Tuy nhiên, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói “việc này không cần nghiên cứu, tôi thấy Bộ GT cứ dùng lại tên gọi cũ là trạm thu phí. Nếu Bộ GTVT cứ nghiên cứu rồi trình thì sẽ rất mất thời gian, không cần thiết”.

Kim Long

Xem thêm: